BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

AMAÇ:
Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak, toplumsal gelişime katkı yapmak ve kamuya yarar sağlamaktır.

BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI:
Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır.
Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde ABC Faktoring’nin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklara detaylı bilgi verilir.
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.