FAKTORİNG NEDİR?

Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.

NEDEN
Faktoring, ticaretin olduğu her alanda uygulanabilir bir finansman modelidir. Faktoring sistemi, şirketler için finansman kaynağı olmanın dışında, alacakların garanti altına alınmasını, böylece tahsilat operasyonu gibi önemli bir yükten kurtulmalarını sağlar.
- Optimum kaynak kullanımı ve stok düzeyi sağlar.
- Büyüme dış kaynaklar yerine satışlarla finanse edilir.
- Alacakların tahsilinde şirketlere hem zaman hem de insan kaynağı avantajı sunar. Pazarlama ve satış faaliyetlerine yoğunlaşma imkanı sağlar.
- İşletme cari işlem düzeyi ile bağlantılı olarak finansman imkanı elde eder, dengesiz para akışı karşısında likidite sağlar.
- Fatura temliki ile fon temin edebilme kolaylığı işletmeleri bankaların kredilendirme sırasında talep ettiği birçok detay işlemden kurtarır, hızlı ve uygun maliyetle fon olanağı sağlar.
- Ön ödeme ile işletmeye nakit girdisi sağladığı için diğer işletmelere oranla rekabet etme gücünü artırır.

FİYATLAMA VE MALİYET
Faturalı alacakların temlik edilmesi yolu ile alınan hizmetler, tahsilat - alacak yönetimi, finansman hizmeti ve bazı durumlarda da garanti hizmetini içerebilmekte, faktoring maliyetleri oluşumunda faktor (faktoring firması) ile faktoring başvurusu yapan müşteri arasında yapılan sözleşmenin kapsamı ve genişliği etkili olmaktadır.

Sunulan bu hizmetler karşılığında alınan ücretler şunlardır:
1. Faktoring ücreti (finansman maliyeti)
Ön ödeme tarihinden tahsilata kadar geçen süre için kullandırılan fona uygulanan, piyasa koşullarına göre belirlenen ücret oranıdır. Finansman maliyeti; kullanılan tutar, gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanır ve müşteriye fatura edilir.
2. Faktoring Komisyonu
Faktor, sunmuş olduğu kredibilite araştırması, üstlendiği risk ve tahsilat yönetimi hizmetleri karşılığında satıcının devretmiş olduğu alacaklar üzerinden bir komisyon tahsil eder.
3. Diğer Masraflar
Faktoring ücreti ve komisyon dışında faktoring şirketinin aldığı çek tahsil bedeli, EFT, havale bedelleri vb. masraf olarak alınır. Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler BSMV’ye tabidir.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.