İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.
Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır.
Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışanlarımızın eğitimine, kişisel ve performans gelişimine katkıda bulunmak amacıyla; Çalışanların şirket içi ve dışında düzenlenen eğitim, kurs, panel ve ihtiyaç duyulan benzeri organizasyonlara katılımları yıllık bir eğitim planı çerçevesinde düzenli olarak sağlanmaktadır.
Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya Çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler Çalışanlarımıza bildirilmektedir.
Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karsı korunması için önlemler alınmaktadır.

İşe alınan personelin Şirket ve Şirketteki iş akışları ile ilgili ihtiyaç duyabileceği bilgileri göreve başladığı günden itibaren sunmak, personelin Şirkete, işine ve diğer çalışanlara adaptasyon süresini kısaltmak ve verimini arttırmak amacıyla oryantasyon programı düzenlenmektedir.

Sağladığımız İmkanlar
• Özel Grup Sağlık Sigortası
• Aylık yemek fişi

Staj İmkanı:
Departmanların ihtiyaçları ve kadroları doğrultusunda, yaz dönemlerinde oluşturulan "Staj Programı" çerçevesinde staj başvurusunda bulunan adaylar arasından ihtiyaç duyulan yetkinlikte bulunan lise ve üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlanır. Stajyerlerimiz yemek imkanlarımızdan faydalanmaktadır.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.