LİMİTED ŞİRKETLER

1. Kuruluş İlanı Bulunan Ticaret Sicil Gazetesi
2. Güncel ve Değişiklikleri İçeren Ticaret Sicil Gazeteleri
3. Güncel İmza sirküleri ve yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
4. Son Dönem Vergi Levhası Fotokopisi
5. Güncel Faaliyet Belgesi
6. %25'i aşan hisse sahibi gerçek kişi ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri
7. %25'i aşan hisse sahibi gerçek kişi ortakların güncel ikametgah belgesi fotokopileri
8. %25'i aşan hisse sahibi tüzel kişi ortakların; kuruluş, güncel yetki ve ortaklık bilgilerine ait ticaret sicili gazeteleri ile, son yıla ait vergi levhası ve iletişim bilgileri
9. Kefalet / Aval imzası alınan gerçek kişilerin imza beyannameleri
10. Kefalet / Aval imzası alınan gerçek kişilerin N.Cüzdan fotokopileri, ikametgah Belgeleri
11. Kefalet/Aval imzası alınan tüzel kişilerin, kuruluş, güncel yetki ve ortaklık bilgilerine ait ticaret sicili gazeteleri ile, son yıla ait vergi levhası, iletişim bilgileri ve yetki belgesi
12. Kapasite Raporu (imalatçı firmalarda)
13. Son (3) yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu
14. Son Ayrıntılı Mizan
15. İletişim Bilgileri

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.