ŞAHIS FİRMALARI

1. İmza beyannamesi
2. Son Vergi Levhası
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4. Güncel ikametgah belgesi fotokopisi
(Yerleşim yeri belgesi/İkametgâh belgesi, Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge, E-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle, Son üç aya ait bilgileri içermek şartıyla, BEDAŞ ve ASKİ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca ya da telefon aboneliği hizmeti veren telekomünikasyon şirketlerince tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler, Yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu teyit edilebilen e-faturalar,)
5. Son (3) döneme ait Bilanço ve Gelir tablosu
6. Son ayrıntılı mizan
7. İletişim Bilgileri
8. Ticaret Siciline kayıtlı ise Ticaret Sicil Gazetesi (Varsa)
9. Ticaret Siciline kayıtlı değilse, bağlı bulunduğu meslek gurubuna ait belge (Varsa)

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.