Privacy Policy

Privacy Policy

ABC Faktoring, yasal yükümlülükleri ve müşteri odaklı hizmet felsefesi ile edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

  1. Müşterilerimizden işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır.
  2. Yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece müşteri bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile kendi onayları olmaksızın paylaşılmamaktadır.
  3. Müşteri bilgileri, Şirketimizin tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.
  4. Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların ABC Faktoring gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.
  5. Müşteri bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  6. ABC Faktoring personeli tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir


News

News